GMIT Prospectus 2022/23

Maintaining and Protecting the GMIT Student Experience During COVID-19

During the 2021/22 academic year GMIT staff are well prepared to deliver a great learning experience for all our students. Lectures will be online, with on-site activities for practical work and some tutorials. We are planning for a return to normal face-to-face delivery from September 2022, subject to HSE and the Department of Education and Skills guidelines.

The safety and wellbeing of our students and staff is our priority. We continue to follow the advice of the HSE and the Department of Education and Skills about ongoing protective measures against the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Please refer to www.gmit.ie/covid for up to date information and FAQs for students.

Ag Cothú agus ag Cosaint Eispéaras na Mac Léinn i GMIT le linn Covid-19

Le linn na bliana acadúla 2021/22 tá foireann GMIT sár-ullmhaithe chun eispéaras foghlama den scoth a chur ar fáil dár mic léinn ar fad. Beidh léachtaí ar líne, le gníomhaíochtaí ar an gcampas d’obair phraiticiúil agus do roinnt ranganna teagaisc. Tá muid ag ullmhú agus ag súil go mbeidh muid ag filleadh ar an ngnáthsheachadadh aghaidh ar aghaidh ó mhí Mheán Fómhair 2022, ag brath ar threoirlínte

FSS (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) agus na Roinne Oideachais agus Scileanna. Is é an rud is tábhachtaí dúinn ná sláinte agus sábháilteacht na mac léinn agus an lucht foirne. Tá muid fós ag cloí le comhairle FSS agus na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le bearta cosanta leanúnacha le srian a choinneáil ar scaipeadh an choróinvíris (Covid-19).

Tá eolas suas chun dáta agus CCanna (ceisteanna coitianta) do mhic léinn le fáil ar www.gmit.ie/covid

Face Covering Please be advised that you must bring your own reusable face covering when attending or visiting GMIT during the next academic year (2021-2022). Information on the use of face coverings, and instructions on how to make your own face covering, is available at https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/face-masks-disposable-gloves.html

18

Powered by