Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Céim 4 Nuashonraigh do chuid sonraí Sa chuid seo, ní mór duit an t-eolas sna réimsí a bhfuil * éigeantach in aice leo a nuashonrú. Seoladh Baile:

Seoladh Téarma: Is éard is seoladh le linn an téarma ann an áit a mbeidh cónaí ort inti i gcaitheamh na bliana acadúla. I gcás mac léinn neamh-AE de, tá sé tábhachtach seoladh téarma a sholáthar nuair a thagann tú go hÉirinn, le go bhfaighidh tú do chárta aitheantais.

Is éard is seoladh baile ann teach do theaghlaigh nó seoladh a ndéanann tú cónaí ann taobh amuigh de thréimhse théarma na hollscoile. Cuirfear gach comhfhreagras poist de chuid OÉ Gaillimh chuig an seoladh poist seo. i.e. cárta aitheantais mic léinn, iarratais ar thras-scríbhinn, etc.

Country* Address* City* Postcode (Eircode)*

Country* Address* City* Postcode (Eircode)* Mobile* Email*

Céim 5

Sonraí pearsanta a nuashonrú

Sa chuid seo, ní mór nuashonrú a dhéanamh ar na réimsí atá marcáilte le:

Nationality* Domicile* Residence while at college* Student PPS Number (Irish residents)* Emergency Contact Name Emergency Contact number Religion Most recent 3rd level institution attended Award Year Awarded

Éigeantach* Iarrtha Más cuí

Mura dtuigeann tú aon cheann de na téarmaí atá ar an liosta Sonraí Pearsanta, féach sa ghluais atá ag deireadh na treorach.

Powered by