Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Aontaigh leis na téarmaí agus na coinníollacha

Céim 3

A luaithe is atá “ Terms and Conditions ” léite agat, ba cheart duit tic a chur sa ticbhosca. Mura nglacann tú leis na “ Terms and Conditions ”, ní bheidh tú in ann dul níos faide le d’iarratas.

An aontaíonn tú leis na Téarmaí & Coinníollacha Aontaím

Yes I agree

Cliceáil anseo le haghaidh T&C

OÉ Gaillimh: Eolas faoi COVID-19

Coimeádann an Ollscoil an ceart tairiscintí cúrsa, siollabais, modhanna seachadta cúrsaí, scrúduithe, táillí, rialacháin nó rialacha a leasú nó modúil a chur in ionad modúil eile de bharr COVID-19 nó de bharr aon chúinsí eile nach mbeidh smacht réasúnach ag an Ollscoil orthu. Cloífidh an Ollscoil le treoirlínte an rialtais agus leis an gcomhairle sláinte poiblí ina leith seo. Má tharlaíonn a leithéid, cuirfidh ranna ábhartha na hOllscoile eolas ar fáil duit a luaithe agus is féidir. Iarraimid ort a bheith foighneach agus muid ar fad ag treabhadh linn le chéile sa tréimhse chorrach seo. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo: nuigalway.ie/alert

COVID-19 – OÉ Gaillimh: Cliceáil anseo

Powered by