Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Céim 1

Logáil isteach chun clárú

REGISTER

Téigh chuig Tairseach Chlárúcháin OÉ Gaillimh ag www.nuigalway.ie/reg Cliceáil ar an gcnaipe ‘ Register Here ’

Mic léinn neamh - AE amháin Ní mór duit dul i dteagmháil le hOifig na dTáillí sula gcláraíonn tú. Socraigh cúrsaí táillí agus ansin is

Mic léinn neamh - AE

Username Password

féidir leat clárú AR LÍNE. Tuilleadh eolais anseo.

Mic léinn AE

Teastóidh na nithe seo a leanas ó gach Mac Léinn: D’uimhir CAO, a bheidh mar ‘ ainm úsáideora ’ agat (d’uimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh as seo amach) ‘ Pasfhocal ’ ar ionann é agus ‘galwayllmm’, is é sin an focal ‘galway’ (‘g’ beag) agus dáta agus mí do bhreithe. E.g. ‘galway2101’ Sa chás gur fhreastail tú ar OÉ Gaillimh roimhe seo, ní mór duit an tseanuimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh a bhí agat roimhe seo a úsáid.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Powered by