Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Cad ba cheart a dhéanamh anois?

1

Deis do Phróifíl a Nuashonrú:

Nuashonraigh an seoladh a bheidh agat i rith an téarma Cá mbeidh tú ag fanacht i nGaillimh i rith na bliana? Seol do sheoladh ríomhphoist nua nó athrú ar do sheoladh ríomhphoist Cliceáil anseo (e.g. )

COURSES

FINANCE

PROFILE

Pro fi le

Personal Informa ti on

Cuir isteach d’uimhir theagmhála phearsanta 08x 12345667

Edit

NAME: Reg Test36 ID NUMBER: 20889263 DATE OF BIRTH: 09 JUN 1991 GENDER: F PPS NUMBER: EMERGENCY CONTACT:

Cuir isteach d’uimhir SUSI (más cuí) WXXXXXXXXXXXX

Edit

Uaslódáil grianghraf Mura bhfuil sé déanta agat go dtí seo

Home Address ADDRESS: PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS: Term Address ADDRESS: PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS:

Éirchód Seol d’Éirchód ar rphost chuig registration@nuigalway.ie mura bhfuil sé le feiceáil le do sheoladh baile.

Editing Bank Account Details Any queries should be directed to fees@nuigalway.ie

Edit

An dteastaíonn tuilleadh cabhrach uait? Cliceáil anseo

Powered by